/     /     /       

   Maharashtra State Committee Members


S.No. MEMBER NAME / ADDRESS POST CONTACT NO.
       
1. SHRI TOOKIRAM S. VAIDYA CHAIRMAN

M - +91 9969049114 /           +91 9004997711
  R/O Augustin D' Souza Chawl,  
  Western Express Highway Near Bhuyari    
  Marg, Vile Parle East, Sahar,    
  P and T Colony. Mumbai - 400099    
  MAHARASHTRA.    
       
2. SHRI VIRSINGH L PARCHA M - +91 9833715222
  MAHARASHTRA.    
       
3. SHRI RAJU SONPAL SARKANIYA GENERAL SECRETARY M - +91 9820019827
  Opp. St. Vincent Palloti Church,  
  Flt No. 5, Kitisha Apt. , Vijay Nagar    
  Marol Maroshi Road, Andheri East,    
  J.B.Nagar, Mumbai - 400059    
  MAHARASHTRA.    
       
4. SHRI SURESH R. BALMIKI JOINT SECRETARY M - +91 8898994041
  Dist. Thane    
  MAHARASHTRA.    
       
5. SHRI RAVI KUMAR R. JAINWAL JOINT SECRETARY M - +91 9324540546
  R/O Augustin D' Souza Chawl,    
  Western Express Highway Near Bhuyari    
  Marg, Vile Parle East, Sahar,    
  P and T Colony. Mumbai - 400099    
  MAHARASHTRA.    
       
6. SHRI RAHUL R. SHELKE LEGAL ADVISOR M - +91 9322416882 /            +91 9820244231
  MAHARASHTRA.    
       
7. SHRI RAMESH CHAND B JAINWAL ADVISOR M - +91 9869131623
  Mumbai    
       
8. SHRI BIRAM SINGH KEER ADVISOR M - +91 8655484185
  Mumbai    
       
9. SHRI HIMMAT OJHA ADVISOR M - +91 9321484408
  Mumbai    
       
10. SHRI SRAVAN M. JAVLE ADVISOR M - +91 9421600855
       
11. SHRI MANISH R. JAINWAL EXECUTIVE MEMBER M - +91 9324095505
  Thane    
       
12. SHRI HEMANT KOLI EXECUTIVE MEMBER M - +91 8689944223
  Mumbai    
       
13. SHRI MANISH PATHARIYA EXECUTIVE MEMBER M - +91 9930247009
  Mumbai    
       
14. SHRI AATISH A. KADAM EXECUTIVE MEMBER M - +91 9619987935
  Mumbai    
       
15. SHRI ASHOK M. LOKHANDE EXECUTIVE MEMBER M - +91 9820994626
  Mumbai    
       
16. SHRI PRADEEP D. SHAKYAWAR EXECUTIVE MEMBER M - +91 9769986102
  Mumbai    
       
17. SHRI RAMDAS  WALUNG EXECUTIVE MEMBER M - +91 9324302028
  Thane    
       
18. SHRI MUKESH C. PATARIA EXECUTIVE MEMBER M - +91 9594626142
  Mumbai    
       
19. SHRI RADHACHARAN R. BALMIKI EXECUTIVE MEMBER M - +91 8097877753
  Mumbai    
       
20. SHRI RAMPRASHAD BADGUJAR EXECUTIVE MEMBER M - +91 8097877753
  Mumbai    
       
21. SHRI SATISH S PARCHEY EXECUTIVE MEMBER M - + 91 9820393929
       
22. SHRI VISHVESH SURESH BHAINWAL EXECUTIVE MEMBER M - + 919773661877
       
23. SHRI BIPIN YAGAN GADARI EXECUTIVE MEMBER M - +919773540881
       
       
       
   Video                                      
   Emergency No.
Police   100
Ambulance   102
Fire   101
Chennai Traffic Police   103
Delhi Traffic Police   1095
Kolkata Traffic Police   1073
Any Emergency :- Andhra Pradesh, Bangalore, Bihar, Punjab, Gujarat, Uttarakhand, Goa, Rajasthan, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, Odisha, Assam, Meghalaya, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh   108   News
   Events Time
  Activity   Place   Date / Time
           
1. Committee   Augustin D'Souza Chawl,Near   27.07.2014 / 5 PM
  members   Parle Subway, Western Express    
  meeting   Highway, Vile Parle    
      (East) Mumbai.